Bærekraft gjennom bedre design.

Klimavennlig prosjektering i byggenæringen

For å nå klimamålene i byggenæringen må vi jobbe sammen for å bli bedre. En viktig del av svaret er å lage og ta i bruk de rette verktøyene. Vi i Novel Solutions utvikler verktøy som evaluerer og optimerer klimafotavtrykket til bæresystemer som er enkle å ta i bruk. Våre unike verktøy kombinerer matematikk og KI for å identifisere de beste løsningene. Dette verktøyet ønsker vi at prosjektører, entreprenører, byggherrer og arktitekter skal ta i bruk for å gi prosjektene et bedre klimagassregnskap.

Om oss

Vår visjon er å gjøre bygg– og anleggsbransjen grønnere og klar for tiden som ligger foran oss. Vi ønsker å gjøre dette ved å lage programvare som gjør denne prosessen betydelig enklere. I dag finnes det ingen verktøy en kan ta i bruk for å finne de beste løsningene, og de som finnes sier heller ingenting om hvordan en spesifikk løsning kan forbedres. Målet vårt er å tilby dette for prosjektering av bjelker og søyler for materialene betong, stål og tre.

I tillegg til klimagevinsten vil bruk av programmet gi tre andre betydelige fordeler: 

  • Arkitekter får et verktøy som kan anslå dimensjoner
  • Prosjekteringen går fortere
  • Entreprenørene vil se at utformingen blir mindre person– og firmaavhengig

ESO

Environmental structural optimizer er navnet på programpakken vi utvikler og ønsker å tilby. Den består av egne moduler for søyler og bjelker for materialene tre, stål og armert betong. Foreløpig er det kun den enkleste modulen for slakkarmert betong, fritt opplagt bjelke, som er ferdig. Neste modul kommer til å være kontinuerlig bjelke.

Programpakken vil slippes trinnvis, og vi er interessert i få testbrukere for å få feedback og forbedre det vi leverer. Ta kontakt om dette er interessant.

LCA-regnskap

I et reelt klimagassregnskap for et bygg med mer enn to etasjer vil over halvparten av bæresystemets utslipp komme fra dekker og vegger. Bjelker og søyler utgjør som regel mellom 8 og 25 % av det totale utslippet, og er dermed ikke en ubetydelig utslippspost.
Ved å teste programmet mot andre bjelker ser vi en reduksjon som spenner fra 6% til 22%. Det er stor usikkerhet knyttet til dataset å sammenligne seg mot, og det er derfor ikke lett å anslå størrelsen av en besparelse. Hvis vi bruker data fra kontorbyggstudien utarbeidet av Norsus og Arcon Prosjekt, hvor bjelker i betongbygget utgjør ca 15% av utslippet, og vi antar en 17% reduksjon på betongbjelkene, får vi en totalreduksjon på 2,6%.

Meld interesse om kundeforhold.