Hva vi gjør.

Vårt produkt

ESO—KI basert programvare som er trent for å gjøre dimensjonering av bæresystem lettvint og klimavennlig. ESO virker for materialene tre, stål og armert betong, og kan brukes på søyler og bjelker. Programvaren består av flere moduler, hvor to av de første modulene er presentert nedenfor.

Tilgangsportalen jobbes med og er ikke klar.

Betongbjelke: fritt opplagt

Fritt opplagt slakkarmert betongbjelke. Programmet er lagt opp slik at brukeren beskriver problemet; laster, lengder, geometriske betingelser som maks bjelkehøyde, materiale med mer. Programmet regner ut beste kombinasjon av høyde, bredde og armeringsmønster med tanke på enten kostnad eller CO2. 

Betongbjelke: kontinuerlig

Kontinuerlig slakkarmert betongbjelke. Programmet er lagt opp slik at brukeren beskriver problemet; laster, lengder, geometriske betingelser som maks bjelkehøyde, materiale med mer. Programmet regner ut beste kombinasjon av høyde, bredde og armeringsmønster med tanke på enten kostnad eller CO2.

Simen Skogholt Haave

Sivilingeniør i Bygg- og miljøteknikk fra NTNU, uteksaminert 2018. Har jobbet siden som RIB og RIB-prefab betongelementer og stål. 

Medlem av revisjonskomité for NB 36
Medlem av Fib TG 2.14
Medforfatter av OR.26.19

Simen har god kjennskap til byggebransjen og har funnet sin nisjé i grensesjiktet mellom prosjektering av bæresystem, miljøregnskap og programmering.

Brage Strand Kristoffersen

PhD innenfor petroleumskybernetikk fra NTNU. Har gjennom sin doktorgrad arbeidet med programmering, optimering og kunstig intelligens innenfor komplekse geologiske modeller.

Publikasjoner: 

Brage har bred kompetanse innenfor anvendt optimering og skreddersyr optimeringsalgoritmer og kunstig intelligens til anvendelse på våre problemstillinger.